Andere boerderijen

We hebben in het verleden ook voor andere miniatuurboeren stallen, loodsen of andere mooie dingen gebouwd.
Daar komen we nu niet meer aan toe. We hebben het te druk met onze eigen miniatuurboerderij en ons huis.

Om jullie toch een indruk te geven van wat we allemaal hebben gemaakt vind je op de onderstaande pagina's verschillende fotoreportages van: